Základy ovládania prístupu: Karty a čítačky

Najbežnejšou prístupovou kartou na svete je bezdrôtová karta. Proximitné karty obsahujú počítačový čip, ktorý prijíma rádiovú frekvenciu z čítačky a jeho procesor prenesie číslo čítačky do čítačky . Tieto karty však majú obmedzenia. Vysielajú sa v nízkych, obmedzených frekvenčných rozsahoch a chýbajú ďalšie bezpečnostné funkcie, ako je obojsmerná komunikácia, pamäťový priestor a výkon spracovania pre iné aplikácie. Údaje sa prenášajú aj nezašifrované, takže sú náchylnejšie na útoky.

Smart karty sú niektoré z novších technológií v oblasti kontroly prístupu. Môžu to byť kontaktné alebo bezkontaktné čipové karty. Kontaktná čipová karta obsahuje vstavaný mikroprocesorový čip. Najčastejšie sa používajú na logický prístup - bezpečný prihlasovací počítač, šifrovanie údajov alebo podpisovanie dokumentov, ak ide o PKI. Bezkontaktná čipová karta je v podstate mini-počítač. Obsahuje mikroprocesor, pamäť, softvérové programy, bezpečnosť a ďalšie. Získá svoju energiu z elektromagnetických rádiových vĺn od čítačky, podobne ako proximity karty. Na predĺženie štandardného 26-bitového formátu je možné použiť vlastné formáty číselných kariet. Toto pridáva vrstvu zabezpečenia, ale uistite sa, že čitateľ môže spravovať vlastné alebo neštandardné formáty.