Motorizované Card Reader CRT-310

Motorizované karty Reader CRT-310

Motorized Card Reader CRT-310

Aplikácie:

Samoobslužný terminál

Samoobslužné nabíjacie zariadenie na platbu

Automatické Automat

Médiá otázky stroj

Parkovací systém

Prístup k contorl systému